Skip to main content

Tek Engrams Kit

Detailed list of all tek engrams included in the kit.

You get these engrams


 • Tek Boots
 • Tek Gloves
 • Tek Helmet
 • Tek Pants
 • Tek Shirt
 • Tek Rifle
 • Tek Generator
 • Tek Trough
 • Tek Teleporter
 • Tek Bed
 • Tek Cloning Chamber
 • Tek Replicator
 • Tek Turret
 • Tek Transmitter
 • Dedicated Storage
 • Tek Shield
 • Tek Wall
 • Tek Floor
 • Tek Double Doorframe
 • Tek Double Door 
 • Tek Ceiling
 • Tek Pillar
 • Tek UnderwaterBase
 • Tek Underwater Base Bottom Entry
 • Tek ShieldArmor
 • Tek Tri Foundation
 • Tek Ramp
 • Tek Fence Foundation
 • Tek Gate